اخبار

1398/8/20 دوشنبه

برگزاری همایش هم اندیشی معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استانها در تاریخ 1398/08/19

همایش هم اندیشی معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استانها، با حضور جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور, مشاوران محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور, مدیران کل و معاونین معاونت نظارت مالی وزارت متبوع و معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استانها روز یکشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 16 مورخ  1398/08/19 برگزار گردید.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^