اخبار

1395/12/25 چهارشنبه

ابلاغ بخشنامه افتتاح حساب های دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی (بخشنامه اصلاحی)

با توجه به مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی، مبنی بر افتتاح حساب های بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی ج.ا.ا یا بانک های عامل دولتی، نحوه افتتاح حساب دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی مشمول بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ می شود.

فايل هاي مربوطه :
دانشگاه ها.jpg225.727 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^