1398/10/1 يكشنبه

پرداخت حقوق آذر ماه

 حقوق آذر ماه خزانه معین استانها بابت حقوق دستگاههای اجرایی مستقر در استان، کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی آموزش و پرورش و همچنین خانواده معظم شهدا و جانبازان در مورخ 1398/09/28 پرداخت شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^