1398/8/29 چهارشنبه

پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خانواده معظم شهداء و جانبازان

حقوق آبان ماه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خانواده معظم شهداء و جانبازان در مورخ 1398/08/28 پرداخت شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^