1398/6/31 يكشنبه

پرداخت حقوق شهریور ماه

حقوق شهریور ماه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی آموزش و پرورش و خانواده معظم شهداء و جانبازان و خزانه معین استانها بابت حقوق دستگاههای اجرایی مستقر در استان در مورخ 1398/06/31 پرداخت شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^