1398/6/11 دوشنبه

برگزاری جلسه حواله الکترونیکی

جلسه وبینار با محوریت پرسش و پاسخ در خصوص راه اندازی و استقرار سامانه حواله الکترونیکی با حضور جناب آقای برزو  زاده مدیر کل محترم، معاونین و روسای ادارات خزانه و خزانه معین استانها در روز دوشنبه مورخ1398/06/11 برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش در خصوص حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی استانی، چالش ها و معضلات سامانه حواله الکترونیکی توسط خزانه معین استانها مطرح و پاسخ های لازم توسط همکاران اداره کل خزانه ارائه شد


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^